Skip to: Site menu | Main content

Tuula Wegelius

härliga dokument från 1913 om en stor händelse: siktandet av den första flygmaskinen i hennes hemtrakter.

 

 

 

Den allra första flygmaskinen

Det kom ett mail till redaktionen från Tuula Wegelius som talade om ett dokument som kunde vara intressant för flyghistoriker; en redogörelse för när det en dag i oktober 1913 för första gången uppenbarade sig en flygmaskin i trakterna av Kristinehamn.

Efter att ha läst dokumentet förstår man att det var en omtumlande händelse för den tidens människor, att få se en flygmaskin komma glidande över himlen. Tydligen så pass att någon bestämde att det skulle dokumenteras åt eftervärlden, med vittnen och allt. Vilka dessa personer var är inte känt, men dokumentet har överlevt i alla år och förvaltas nu av dottern Madilene.

Det är en tre sidor lång redovisning, låt vara med ganska stor stil och mycket luft. Nedan följer redaktörens renskrivning.


Maskinen svävade lugnt och majestätiskt...

Fredagen den 3:dje Oktober anno nitton hundra och på det fjortonde (1913) efter Frälsarens vår Herre Jesu Christi nåderika börd visade sig den första flygmaskinen över Niklasdam.

Hav godheten vända på bladet!

Att det på föregående sida är fullkomligt sant bevittna följande trenne (3) trovärdiga personer:

Maskinen, ett biplan, fört av Mr. I Moris Chevilliard med Kapten Sundstedt från Örebro stad i Närke såsom passagerare, svävade lugnt och majestätiskt över Niklasdams stora skogar, d.v.s. rakt över Elvbron på en höjd av cirka 1000 meter. Detta biplan, som var tillverkat vid Henry Farmans verkstäder i Paris, befann sig på väg från Karlstad till Örebro.

Karlstad i Oktober 1913 e.Kr.
Kay Jensen
mr Chevilliards passagerare vid flyguppvisningarna i Karlstad den 2 Okt. 1913 e.Kr. f.

Lördagen den 4:de i samma månad och år e.Kr. visade sig samma flygmaskin över Niklasdam på samma höjd rakt över Elvängen.

Bevittna:
Kay Jensen
L.G. Johansson
Förvaltare på Niklasdams Gård

Rätt utdraget betygar:
Sigurd Svensson


Chevilliard och Farman

Piloten som omnämns i den här historien, Maurice Chevilliard (stavningen varierar), var en fransk uppvisningsflygare som turnerade runt med sin Farman HF.23. De tre översta bilderna nedan - ursprungligen vykort - är faktiskt tagna under hans Sverigeturné 1913. Den stora bilden är på en Farman HF.20. Det är i stort sett samma flygplan, skillnaden är att HF.23 hade en starkare Gnome Lambda-motor.

 

Bilder från SFF:s arkiv.

[ Överst på sidan ]