Skip to: Site menu | Main content

Diverse

Blandade saker som inte har någon given rubrik.

 

 

 

Favoritfilmen


Trött på din gamla frisyr?


[ Överst på sidan ]

Lady Agnes sista resa

Flygpionjären Otto Lilienthal utförde under många år ungefär 2000 glidflygförsök på ett gräsfält vid Gollenberg, i närheten av Stölln-Rhinow i Tyskland. Ungefär vid platsen där han den 9 augusti 1898 störtade, och dagen efter dog av sina skador, står idag en Iljushin Il-62 från det gamla östtyska flygbolaget Interflug uppställt som minnesmärke.

Otto Lilienthal under en av sina glidflygningar vid Gollenberg.


Det intressanta är hur det stora passagerarflygplanet kom dit: i oktober 1989 flög Kapten Heinz-Dieter Kallbach och hans minimala besättning flygplanet till Gollenberg och gjorde en spektakulär landning på det 900 meter långa gräsfältet. Efter att grus och damm hade lagt sig fräschades det upp och intog sin nya plats. Det gamla sovjetiska passagerarflygplanet bär idag namnet Lady Agnes, uppkallat efter Otto Lilienthals hustru, och används som museum och för mer udda bröllop. Som tur är förevigades hela spektaklet åt eftervärlden.

Historien om hur Iljushin Il-62 DDR-SEG - Lady Agnes - hamnade vid Gollenberg. Den berömda landningen kommer vid ungefär 1:15.


[ Överst på sidan ]

Bärgning av tyskt sjöflygplan i Öresund

Under ockupationen av Danmark använde tyskarna bland annat arton stycken sjöflygplan av märket Blohm & Voss BV 138 för att bevaka hamnarna och kusten utanför Köpenhamn. Efter befrielsen skrotades eller flyttades de flesta av dessa från Danmark. Två stycken, som gick under namnen Enken fra Kastrup och Anders And, lämnades dock kvar.

Den 1 juli 1945 anordnade Royal Air Force en stor flyguppvisning utanför Kastrup, över Öresunds vatten. Den blev en stor succé, över 200.000 krigströtta och lättade danskar hade tagit sig ut på Amager för att se RAF visa upp sig. Ett av uppvisningens mest bejublade inslag var när kvarlämnad tysk materiel ankrades upp och sedan sköts sönder och samman med raketer och bomber, och hakkors-prydda flygplanskroppar och fartygsskrov gick till botten i rök och eld.

När ett halvsekel senare den konstgjorda ön Pepparholm anlades, för att agera skarv mellan Öresundsbron och Drogdentunneln, upptäcktes ett flygplansvrak på havsbotten. Det visade sig vara ett av de sänkta sjöflygplanen. Vraket bärgades 2001 och fraktades till Danmarks Tekniska Museum i Helsingör. Där kan det idag beskådas, i det skick det befann sig i på havets botten, inramat av en detaljerad utställning om dess historia och bärgning. Detta är det enda som idag finns kvar i världen av flygplanstypen Blohm & Voss BV 138.

 
Det bevarade vraket av en BV 138 i Danmarks Tekniska Museum. Den runda balken över kroppen löpte genom vingarna, från vingspets till vingspets, och var en konstruktion som verkar ha varit unik för Blohm & Voss flygbåtar.
 


[
Överst på sidan ]