Skip to: Site menu | Main content

de Havilland DH-100 Vampire

Vampire var från början ett militärt experimentflygplan, med en hel del nydanande inslag. Arbetet med det började redan under andra världskriget men det hann aldrig komma till användning innan krigsslutet. Det blev senare en stor engelsk exportframgång och tjänstgjorde i många år inte minst i det svenska flygvapnet.

Historia

Bara två år efter att Royal Air Force fått sitt första jetflygplan, Gloster Meteor, påbörjade de Havilland 1942 arbetet med Vampire, eller Spider Crab som det ursprungligen kallades. De nya jetmotorerna hade på denna tid blivit så pass mycket bättre att Vampire kunde byggas runt bara en, till skillnad från Meteor och tyska Messerschmitt Me 262 som använde två motorer. Detta var ett nytt grepp, liksom att bygga en kropp med två bommar, inte olik den amerikanska P-38. Motorinramningen blev på det sättet kortare och effektförlusten mindre då utblåset satt direkt bakom motorn.

För sista gången användes en kombinerad trä- och metallkonstruktion i ett militärt jetflygplan. de Havilland var experter på det, mest känt genom klassikern Mosquito. Vampire var byggd av trä från nosen ända bak till motorrummet. Skälen var främst två: vikten blev mindre och det var lättare att hålla kabinen tät vid tryckutjämning.

En rote J 28B över täta moln.

J 28B görs i ordning på plattan. I bakgrunden står en Saab J 21R, det första svenskbyggda jetflygplanet. Konstruktionen var minst sagt inspirerad av Vampire...

Bilderna är från SFF:s arkiv.


Den första prototypen LZ548/G flög den 30 september 1943 med de Havillands chefstestflygare, tillika grundarens son, Geoffrey de Havilland Jr vid spakarna. Men den första produktionsversionen flög först i april 1945 och Vampire hann därför inte spela någon roll i kriget. Eftersom produktionstrycket på de Havillands övriga flygplanstyper var så högt kom de flesta Vampire dessutom att byggas av English Electric Aircraft. Sammanlagt byggdes ungefär 3200 Vampire genom åren.

1946 beställde det svenska flygvapnet som första utländska kund 70 stycken Vampire FB 1, som i Sverige fick beteckningen J 28A. 1949 kom en ny version - J 28B - som bland annat hade större bränsle- och lastkapacitet. Dessa båda tjänstgjorde till 1952 då de ersattes av J 29 Saab Tunnan och J 34 Hawker Hunter. I samma veva beställdes en tvåsitsig skolversion av Vampire i tjugo exemplar. Denna kom av någon anledning inte att kallas Sk 28, i linje med alla andra skolflyplan, utan J 28C.

Vampire var i många stycken banbrytande. Det var det första flygplanet i RAF med en topphastighet på över 500 mph, det första jetflygplanet att starta och landa på ett hangarfartyg, och 1948 satte John Cunningham höjdrekord med 18000 meter. Den 14 juli samma år blev Vampire också det första jetflygplanet att korsa Atlanten.

Film


J 28C Vampire SE-DXV på flygdagen i Ljungbyhed, 31 maj 2008. Detta exemplar tjänstgjorde aldrig i det svenska flygvapnet utan är ursprungligen schweiziskt, men ägs, sköts och flygs nu av Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap.