Skip to: Site menu | Main content

Tupolev Tu-154

Tupolev Tu-154 har länge varit, och är fortfarande, det vanligaste passagerarflygplanet i inrikestrafik i Ryssland och andra före detta sovjetstater. Man har räknat ut att hälften av alla som flugit med Aeroflot har gjort det med en Tu-154. Minst 17 utländska flygbolag använder också flygplanet.

Det får ofta göra tjänst under extrema arktiska förhållanden, och är byggt för att klara av start och landning på grus och oasfalterade banor, vilket bland annat syns på det korta och mycket kraftiga landningsstället. Trots den tunga och stryktåliga konstruktionen är Tu-154 det snabbaste passagerarflygplanet som är i tjänst idag, och kan komma upp i närheten av Mach 1.

Flygplanet rymmer som mest 180 passagerare och kan flygas med bara tre besättningsmän - kapten, styrman och mekaniker - men oftast ingår även en navigatör i besättningen.

Historia

Tupolev Tu-154 konstruerades av Tupolevs designbyrå, och tävlade på 1960-talet med Iljushin Il-74 om att bli ersättaren för Aeroflots äldre, omoderna flygplan. Det sovjetiska flygindustriministeriet hade ställt upp krav på vad flygplanen skulle klara av, utifrån Aeroflots antaganden om trafikflygets utveckling under 1970- och 1980-talen. Tu-154 motsvarade kraven, och ansågs allmänt vara det senaste och bästa i sovjetisk flygplansutveckling.

 
Tu-154 från Tajikistan Airlines på Münchens flygplats.  


Tu-154 flög fösta gången 4 oktober 1968 och togs i komersiell tjänst i februari 1972. Den slutade tillverkas 2006, men på grund av den robusta och tillförlitliga konstruktionen har det föreslagits att tillverkningen ska återupptas. Ungefär 900 har tillverkats och av dem är runt 500 fortfarande i tjänst.

Flygplanets tre motorer är kraftigare än på motsvarande flygplan i väst och gav från början Tu-154 bättre prestanda, men naturligtvis på bekostnad av högre bränsleåtgång och kostnader. Så småningom började man experimentera med alternativa bränslen och flög 1989 utan problem med flytande naturgas i tankarna.

Film


Tupolev Tu-154 landar och reverserar redan innan sättning... Underbart motorljud!