Skip to: Site menu | Main content

Westland Lysander

Westland Lysander var ett engelskt sambandsflygplan under andra världskriget. Det kunde landa och starta på korta, oförberedda landningsbanor, och kom därför att användas mycket i hemliga operationer bakom fiendens linjer. Uppdragen bestod oftast i att lämna eller hämta hemliga agenter i det ockuperade Frankrike, i samarbete med den lokala motståndsrörelsen.

Historia

1934 bestämde det brittiska flygministeriet att det var dags att ersätta Hawker Hector med ett nytt sambandsflygplan, och specifikation A.39/34 presenterades för utvalda tillverkare. Dessa var från början tre: Hawker, Avro och Bristol, men efter interna debatter på ministeriet beslöts att även Westland skulle få vara med.

Westlands förslag kom till efter att konstruktörerna, Arthur Davenport och Teddy Petter, hade ägnat mycket tid åt att intervjua RAF:s piloter om hur de ville ha det nya flygplanet. Stort synfält och bra lågfartsegenskaper kom högst på listan. Resultatet, som internt gick under namnet P.8, blev ett okonvetionellt flygplan som hade ett ganska gammalmodigt utseende. Premiärflygningen ägde rum den 15 juni 1936.

 
En trio Westland Lysander över det engelska landskapet. Bilden är tagen någon gång under sent 1930-tal.  


Trots utseendet var Lysander ett aerodynamiskt avancerat flygplan. Stallhastigheten var så låg som 104 km/h, tack vare flera innovativa finesser i vingkonstruktionen. Motorn var en 900 hästkrafters luftkyld stjärnmotor av märket Bristol Mercury. Efter att flygministeriet tittat närmare på Westland Lysander och den enda kvarvarande konkurrenten Bristol Type 148, föll valet på Lysander. Kontrakt på tillverkning skrevs i september 1936.

Lysander togs i tjänst i juni 1938 och användes från början för kurirtrafik och för eldledning åt artilleriet. När andra världskriget bröt ut befann sig många i Frankrike där de även användes som lätta bombplan. De var dock ett lätt byte för Luftwaffe och när expeditionskåren retirerade och Frankrike föll gick nästan hälften av alla Lysander förlorade. Under 1940-41 kom de mest att användas för sjöräddningsoperationer i engelska kanalen, där de släppte ner gummiflottar åt nedskjutna piloter som väntade på att bli räddade.

I augusti 1941 bildades specialdivision 138, i syfte att utföra operationer för att hålla kontakt med den franska motståndsrörelsen. Många andra flygplan i divisionen användes för att släppa ner förnödenheter, men Lysander som kunde flyga dit och landa användes för att hämta ut strandsatta flygbesättningar och lämna av och hämta agenter.

 
En Lysander Mk II på en landningsbana av tveksam kvalitet. Det punkterade däcket ses över.  


Dessa riskfyllda uppdrag flögs på nätterna av en ensam pilot med bara karta och kompass att navigera efter. Väl framme vid mötesplatsen, som hade valts och nödtorftigt förberetts av motståndsrörelsen och oftast hunnit fotograferas av ett spaningsflygplan innan uppdraget, tog piloten ner sin Lysander på den korta, improviserade landningsbanan som bara var upplyst av några få facklor i ett bestämd L-mönster. Passageraren togs snabbt ombord tillsammans med en eller två väskor och sedan startade man och lämnade platsen så fort som möjligt. I nödfall kunde två personer klämmas in men på grund av motorbuller och kabinens konstruktion var möjligheterna att kommunicera med piloten mycket små. Sammanlagt under andra världskriget lämnades 101 och hämtades 128 agenter på detta sätt.

Westland Lysander Mk IIISD (Special Duties) som användes var målade i matt svart och modifierade med en "spy ladder", en fast stege på babordssidan för snabb åtkomst till baksitsen, och med en stor extra bränsletank under kroppen. Den, tillsammans med extra oljetankar, ökade på flygplanets vikt med hela 58 procent, men gjorde att det kunde hålla sig i luften i 8-10 timmar längre.

En handfull utländska flygvapen köpte Lysander, bland dem Finland, USA och Egypten. I England togs flygplanet ur bruk 1946 och de sista att användas i aktiv tjänst överhuvudtaget var de egyptiska i kriget mot Israel 1948.

Sammanlagt byggdes 1786 Westland Lysander, varav 225 på licens i Kanada.

[ Överst på sidan ]

Film


Shuttleworth Collections Westland Lysander, 2010.