Skip to: Site menu | Main content

Handley Page HP-42

Handley Page HP-42 flögs av Imperial Airways på 1930-talet på långdistansrutter i Europa (HP-42W) och österut (HP-42E), närmare bestämt till Indien och Sydafrika. Under sina tio år i civil tjänst inträffade inte en enda olycka med dödlig utgång, vilket torde vara unikt för dåtida passagerarflygplan. Förutom ett exemplar som förstördes i en hangarbrand 1937 klarade sig de övriga ända till andra världskrigets utbrott. Då övertogs de av Royal Air Force och 1940 fanns ingen HP-42 längre kvar i flygdugligt skick.

Historia

Handley Page konstruerade HP-42 efter Imperial Airways specifikationer från 1928. Det stora fyrmotoriga biplanets premiärflygning ägde rum den 14 november 1930, med Thomas Harold England vid spakarna. 11 juni året därpå flögs den första turen med betalande passagerare, destination Paris.

Imperial Airways Handley Page HP-42 Hanno görs klar för start. Alla bilderna på denna sida är tagna vid samma tillfälle, vid Semakh på södra stranden av Genesarets Sjö i Palestina - nuvarande Israel - i oktober 1931.


Sammanlagt åtta HP-42W/E tillverkades. För första gången byggdes cockpiten avskilt från kabinen, och det fanns två avdelningar för passagerarna, en framför och en bakom vingarna. Som mest fick ett 40-tal personer plats. HP-42W och HP-42E var Imperial Airlines namn på flygplanet, Handley Page kallade dem för HP-42 respektive HP-45. Båda modellerna hade fyra motorer av märket Bristol Jupiter, två på den övre vingen och två på den undre. Skillnaden var att fjärran östern-modellen hade starkare motorer, 555 hästkrafter vardera istället för 490.

Tankvagn med tidig Shell-logga. Lägg märke till de fyrbladiga propellrarna, som består av två hopskruvade tvåbladiga.

Film


Premiärvisning av HP-42 Hannibal i november 1930. Inleds med högtidstal av Frederick Handley Page.