Skip to: Site menu | Main content

North American T-6 Harvard

T-6 Harvard användes under andra världskriget som skolflygplan för blivande allierade jaktpiloter. Efter grundläggande flygutbildning på Tiger Moth gick de över till T-6 för att lära sig avancerad flygning och jaktstrid.

Det var bland annat till Kanada och som de brittiska piloterna kom för sin utbildning och därefter återvände till Europa för delta i kriget, efter ytterligare inflygning på det jaktplan de skulle använda, till exempel Spitfire. 1944 importerades också Harvard - då kallad Mk III av RAF - till England för att piloterna skulle få träna instrumentflygning under mer typiska väderförhållanden.

Historia

Harvard flög första gången 1935 och tillverkades till på 1950-talet. Ungefär 15000 exemplar byggdes i många olika varianter. Det byggdes först av North American i USA och kallades där för Texan, och i US Navy gick det under namnet SNJ. Senare tillverkades det också i Kanada och fick där namnet Harvard.

Idag kan planet ofta ses på uppvisningar, och det finns många flygande exemplar kvar.

Sk 16 ovan molnen 1953. Bilden är från SFF:s arkiv.


I Sverige användes Harvard som skolflygplan i flygvapnet och gick där under beteckningen Sk 16. Ett par hundra köptes in 1947, varav de flesta var i bra skick med få gångtimmar. Den sista togs ur bruk 1972.

Film


En T-6 Harvard gör en låg förbiflygning.