Skip to: Site menu | Main content

Bücker Bü 181 Bestmann

Bücker Bestmann blev snabbt ett omtyckt skolflygplan när det kom i bruk 1941. Anledningen var att lärare och elev satt bredvid varandra och inte i tandem som varit praxis tidigare. Fördelarna var uppenbara för båda; istället för att försöka göra sig förstådd genom att skrika i ett talrör gick det att se vad den andre gjorde.

Historia

Bücker Bestmann avsågs som ett allmänt sportflygplan, men eftersom det gjorde entré i slutet av 1930-talet blev karriären i huvudsak som militärt skolflygplan. Det konstruerades av svensken Anders Johan Andersson, då anställd av Bücker Flugzeugbau GmbH i Berlin. Senare arbetade han hos Saab och var med och konstruerade Saab 18 och Saab 91 Safir. Likheten mellan Bestmann och Safir är för övrigt slående.

Bü 181 tillverkades i en stålrörs- och träkombination och var beklädd med faner och duk. Den drevs av en fyrcylindrig radmotor på 105 hästkrafter av märket Hirth. Senare versioner fick en något kraftigare motor. Och för första gången placerades alltså lärare och elev sida vid sida.

 
Prototypen under utprovning, med Bückers chefspilot Arthur Benitz vid spakarna.

A J Andersson demontrerar en detalj för Generaloberst Ernst Udet, chef för RLM:s tekniska avdelning. Längst till vänster C C Bücker.  


Första flygningen med prototypen D-ERBV skedde i februari 1939 och efter noggranna tester av RLM - Reichsluftfahrtministerium - utsågs Bü 181 till Luftwaffes blivande standardskolflygplan. Bücker-fabriken i Rangsdorf kom att bygga flest exemplar, men eftersom produktionstakten skruvades upp efterhand blev 373 stycken också licenstillverkade av Fokker i Holland, och levererades till Luftwaffe i slutet av 1943.

Bestmann kom också att licenstillverkas i Sverige. En Bü 181B köptes från Tyskland i juni 1942 för att stå modell vid eventuell tillverkning, och förhandlingar med Bücker inleddes.

Hägglund & Söners flygplansfabrik i Örnsköldsvik där Bücker Bestmann licenstillverkades. Många av arbeterna hade omskolats för att bygga Bestmann genom ett samarbete med Hermods korrespondensinstitut i Malmö. I förgrunden det tyska Bü 181B-originalet som användes som modell. Bilden, liksom den översta, är från SFF:s arkiv.


Carl Cemens Bücker hade haft med Sverige att göra förr. I början av 1920-talet startade han Svenska Aero för att i Stockholm montera ihop - till att börja med från Tyskland utsmugglade - delar till hela flygplan. När lönsamheten började svikta såldes företaget 1932 till ASJA, föregångaren till SAAB. Eftersom Bücker tyckte att han hade blivit ojust behandlad av ASJA vid övertagandet motsatte han sig tio år senare att Saab skulle få licenstillverka Bestmann. Det blev i stället Hägglund & Söner i Örnsköldsvik som fick kontraktet på 120 flygplan. Tillverkningen pågick mellan 1943 och 1946, med levererans till Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Den militära beteckningen blev Sk 25 och Bestmann var i flygvapnets tjänst 1944-1954.

Efter andra världskriget ingick flygplanet i många länders flygvapen och flygklubbar. I Egypten användes det för grundläggande flygutbildning så sent som i slutet på 1990-talet!

Film


Filmen börjar med närstudier av flygplanet i hangar till passande musik, följt av uppvisning någonstans i England, utan musik. Önskas action direkt så hoppa över de två första minuterna.