Skip to: Site menu | Main content

Luft under vingarna för ny sajt

Flyghistoria.se är för alla som är intresserade av flygplan, flygare, öden och äventyr i det blå, från tidernas begynnelse till ungefär nu. Välkommen att kliva ombord.

Den största avdelningen är utställningen av klassiska flygplan, kända såväl som mindre kända. Förutom deras illustrerade historia kan man också se dem flyga och höra hur de lät...

Här finns minnen och berättelser om dem som var med, rapporter från flyghistorisk verksamhet av olika slag och mycket mer. Håll till godo!


Kontakt

Jag tar gärna emot synpunkter på Flyghistoria.se. Rättningar och kompletteringar, egna bidrag, vad som helst. All feedback uppskattas!

Namn

E-post[ Överst på sidan ]Om upphovsrätt på Flyghistoria.se

Gamla bilder - som är äldre än ungefär femtio år - tillhör så gott som alltid Public Domain. Eventuell upphovsrätt har för länge sedan gått ut och de tillhör oss alla.

Nyare bilder omfattas ofta av GNU Free Documentation License, GFDL, liksom all text på Wikipedia. Denna licensform kräver att licenstexten bifogas i sin helhet, och därför ligger den till beskådande på denna länk.

På Flyghistoria.se ingår förkortningen pd eller gfdl i namnet på bildfilerna. På så sätt går det att se vad som gäller för aktuell bild. Om annan licensform än ovannämda förekommer framgår det av bildtexten.